Mozart House Academy

Təlim almaq və ixtisas artırmaq üçün əla yerdir!

 • ADVANCED GEL MOZART HOUSE İLƏ GEL DIRNAQLARIN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ:

  1 gün – Nəzəriyyə

  2 gün – Təcrübə (dırnaqları gellə gücləndirmək)
  3 – Təcrübə (kvadratın modelləşdirilməsi)
  4 – Təcrübə (ovalın modelləşdirilməsi)
  5 gün – Təcrübə (gel dırnaqlarının korreksiyası)

  400₼

 • MANİKÜR USTASI

  1 gün – Nəzəriyyə
  2 gün – Təcrübə (klassik manikür)
  3 gün – Təcrübə (aparatla manikür)

  200₼

 • PEDİKÜR USTASI

  1 gün – Nəzəriyyə
  2 gün – Təcrübə (klassik pedikür)
  3 gün – Təcrübə (aparatla pedikür)

   

  150₼

 • MANİKÜR VƏ PEDİKÜR USTASI

  1 gün – Nəzəriyyə
  2 gün – Klassik manikür
  3 gün – Aparatla manikür
  4 gün – Nəzəriyyə ( klassik pedikür)
  5 gün – Aparatla pedikür

  300₼

 • NAIL STİLİST (MANİKÜR VƏ DIRNAQ MODELLƏŞDİRMƏ USTASI)

  1 gün – Nəzəriyyə
  2 gün – Klassik manikür
  3 gün – Aparatla manikür
  4 gün – Nəzəriyyə
  5 gün – Dırnaqların gellə gücləndirilməsi
  6 gün – Kvadrat moddeləşdirmə
  7 gün – Oval modelləşdirmə
  8 gün – Gel dırnaqların korekssiyası

  550₼

 • NAIL UNİVERSAL (MANİKÜR , PEDİKÜR VƏ DIRNAQ MODELLƏŞDİRMƏ USTASI)

  1 gün – Nəzəriyyə
  2 gün – Klassik manikür
  3 gün – Aparatla manikür
  4 gün – Nəzəriyyə (klassik pedikür)
  5 gün – Aparatla pedikür
  6 gün – Nəzəriyyə
  7 gün – Dırnaqların gellə gücləndirilməsi
  8 gün – Kvadrat moddeləşdirmə
  9 gün – Oval modelləşdirmə
  10 gün – Gel dırnaqların korekssiyası

  650₼